&nsbp;

64 ABC diploma’s dit seizoen

Het afgelopen seizoen hebben 64 kinderen hun A, B of C diploma gehaald in zwembad De Klomp. Er zaten in totaal 104 kinderen op zwemles. 19 Kinderen hebben dit jaar een diploma gehaald op een van de vormen van doelgroepzwemmen voor de jeugd die wij aanbieden. Momenteel krijgen 38 kinderen  zwemles in Bloemkamp, Bolsward, waar wij een bad afhuren. In januari hebben we daar nog een uur er bij. Dan kunnen er nog een paar kinderen bij. Inlichtingen: info@zwembaddeklomp.nl.

diplomakleiner

Kinderen die nu in Bolsward zwemmen of daar in januari beginnen kunnen komend seizoen hun A diploma halen. De lessen in ons buitenbad beginnen weer in de week na de seizoensopening op 23 april. Voorafgaand daaraan is onze voorverkoopweek, waarin je voordelig abonnementen en leskaarten kunt bestellen met het inschrijfformulier dat eind maart in onze informatiekrant zit die bij de Op ‘e Skille in zal zitten.

3 September was dit seizoen de laatste keer diplomazwemmen. Hieronder de resultaten.

Geslaagd voor Diploma A:

Roos Douwes, Tjeerd jan Greidanus, Sven de Haan, Emma Jellema, Ate Kaatstra, Lars Wierema, Tsjeard Witteveen, Jesper de Jong, Petra Palma, Fardau Stenekes, Marie Sjoukje Stoffelsma, Nynke Velzen, Hielke Gunst en Anna Bouma.

Geslaagd voor Diploma B:

Wytse Breeuwsma, Niek de Haan, Rimmer Kaatstra, Grace odier Oguta, Rianne Koopman, Lieke Delfsma, Freark Berend van der Eems, Dirk Lieuwe Wup, Feike Sieperda, Melle Smit, Ester Orsel, Pieter Age van der Weide, Femke Dijkstra, Jort Hiemstra, Marin van krimpen, Jarno van der Weij en Sietse Post.

Marrit Tolsma heeft een Certificaat B gehaald.

Geslaagd voor Diploma C:

Prajita Chhetri, Ilse Hoitinga, Monika Moradi, Lisa Zigterman en Dytmar de Groot.

 

Pieter Age van der Weide is in januari in Bolsward begonnen en heeft op 6 /8 zijn A gehaald en op 3/9 zijn B. Nova Kok en Anna Bouma zijn ook in januari in Bolsward begonnen en hebben dit seizoen hun A gehaald. Dytmar de Groot heeft in dit seizoen zijn A, B en C diploma gehaald.

 

Geslaagd voor Snorkelen 1:

Berber Tanja en Jort van der Meulen

Geslaagd voor Snorkelen 2:

Chiara Zwerver

Geslaagd voor Snorkelen 3:

Anieke Koenen en Sjoerdsje Sterkenburgh

Survival 1:

Rixt Postma, Teade Wytze Palma, Piter Gerben Palma, Berber de Vries, Jellina Elgersma, Jalko Tanja, Lisa Koenen en Jan Evert Tolsma

Survival 2:

Gertina Sterkenburgh

Zwemvaardigheid 1:

David Douwes, Itai van der Sluis, Marrit van der Valk en Marike Westra

Zwemvaardigheid 2:

Cathy Koenen

 

Onze zweminstructeurs waren: Alien Okkema, John Lange, Bouke Beert Keizer, Ida Hallema, Hester Kingma en Wouter Galema.

 

Delen