&nsbp;

Bingoërs op de koffie

Het zwembad had, om hen te bedanken, de groep mensen die maandelijks bingoën in It Dielshûs en de opbrengst van hun avonden aan het zwembad ter beschikking hadden gesteld uitgenodigd voor een kopje koffie met oranjekoek. Voorzitter Lukas Offinga sprak zijn dank uit voor deze gift en Rinse van Beem overhandigde hem de cheque ter waarde van € 1450,- met de woorden dat ze blij waren het geld geschonken kon worden aan een instelling dicht bij huis die het goed kan gebruiken. Foto’s hiervan staan op de fotopagina.

Delen