&nsbp;

Diploma ABC

Per 1 januari 2018 zijn er nieuwe eisen gesteld aan de zwemdiploma’s en hebben ze een andere naam gekregen. Het diploma heet nu Nationaal Zwemdiploma van het zwem ABC. De belangrijkste veranderingen zijn de survival onderdelen en de kleding eisen bij Diploma A.

De Nationale Raad Zwemveiligheid( NRZ) schreef o.a. het volgende:

Nationale Norm Zwemveiligheid
De hoogte van de door de Nationale Raad Zwemveiligheid nagestreefde Nationale Norm Zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking ligt bij Zwemdiploma C. Binnen de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s worden verschillende niveaus op weg naar zwemveiligheid gehanteerd. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse watercultuur en zijn afgestemd op situaties waarin volwassenen en kinderen gaan zwemmen:
1. Een zwembad zonder attracties = Zwemdiploma A.
2. en zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling = Zwemdiploma B.
3. Een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve de zee) = Zwemdiploma C/Nationale Norm Zwemveiligheid.

Kortom het is ONS streven om alle kinderen het Diploma C te laten halen!

De lesdagen -en tijden gaan ook veranderen. De dagen worden nu maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De lestijden van 17.00 tot 19.00. ( combinatie dagen : maandag – woensdag en dinsdag – donderdag)

 

Delen