&nsbp;

Diplomazwemmen 11 juli

Op maandag 11 juli hebben er maar liefst 23 kinderen afgezwommen onder toeziend oog van veel familie en andere toeschouwers.

Deze toppers hebben het diploma gehaald!

A- diploma:
Yorick Visser
Nynke Boudewijn
Harmen Speerstra
Sybrecht Overal
Hedzer Jansen
Ale Reitsma
Jan Vollema
Rudmer Jesse Joustra
Ylva Wagenaar
Ids Delea

B- diploma:
Ate Kaatstra
Tess Kamstra
Fardau Stenekes
Tygo Wierema
Lars Wierema
Sven de Haan
Nova Kok
Marie Sjoukje Stoffelsma
Tsjeard Wittenveen
Nynke Velzen

C- diploma:
Dirk Lieuwe Wup
Theunis Ynema
Elika Moradi

Allemaal gefeliciteerd!!

Delen