&nsbp;

Diplomazwemmen

Vrijdag 6 en zaterdag 7 september werd er weer diploma gezwommen in De Klomp. Vrijdag legden de survivalzwemmers en snorkelaars hun proeven van bekwaamheid af en zaterdag haalden diverse leerlingen hun A, B of C diploma. Onze zwemonderwijzeressen Jitske Ybema, Alien Okkema en Ida Hallema hebben weer uitstekend werk geleverd. Een bijzonder diploma was er voor Prahlad Chhetri, hij haalde als volwassene zijn B diploma.

 

diplomazwemmensept16

Prahlad Chhetri krijgt zijn B diploma van Jitske (foto Henk Bootsma).

 

De geslaagden voor A, B en C:

Diploma A:

Sem Velting

Thys de Warle

Rixt Jelsma

Femke Breeuwsma

Jimte Haagsma

Dena Walstra

Jesse de Vries

Loïc Verger

Warris Abdillahi

Jelle Vellinga

 

Diploma B:

Rianna Poelstra

Aukje van Lelyveld

Niels van Lelyveld

Jelle Bouma

Marije Stenekes

Yke Gaastra

Lieske Algra

Niels van der Meulen

Ananja van der Sluis

Lisa Koenen

Ruben Orsel

Ruben Douwes

Luuk Meijer

Jan Evert Tolsma

Brecht Kramer

Mirjam Orsel

Sussana Sijbesma

Jorrit Palma

 

Diploma C:

Minke Postma

David Douwes

Marjanne Dijkstra

Timen de Boer

Harmen Moes

Fraukje Delea

 

 

diplomazwemmensept15

Jitske, Alien en Ida kregen een bloemetje van Ingrid de Vries, erg aardig.

Delen