&nsbp;

Geslaagd voor het diploma

Voor de diverse diploma’s zijn de volgende kinderen geslaagd. Leuk is dat een hoop kinderen die op zwemles zaten uit dorpen rond Wommels kwamen. Ouders, grootouders, overige familie en vrienden zaten langs de kant. Na het afzwemmen kregen de kinderen een traktatie en hun diploma.

 

Geslaagd voor diploma A Geslaagd voor diploma B
Lieske AlgraTimen de BoerDavid Douwes

Ruben Orsel

Minke Postma

Hidde Wiersma

Tobias Jellema

Hendrik Huizing

Silke Bootsma

Jessy Dijkstra

Aukje van Lelyveld

Niels van Lelyveld

WommelsWommelsLytsewierrum

Easterein

Wommels

Mantgum

Wommels

Wommels

Kûbaard

Tsjom

Wommels

Wommels

Frans van DijkItai van der Sluis

Redmer Stegenga

Jalko Tanja

Rob Tettero

Annmarije Walre

Mette Stap

Jorrit van der Velde

Sybrand Vellinga

 

BritswertWommels

Easterein

Wommels

Winsum

Wjelsryp

Easterein

Itens

Easterein

 

Geslaagd voor diploma C
Hendrik Hylkema

Sjoerdsje Sterkenborgh

Diksha Chhetri

Martzen Marike Westra

Jorwert

Kûbaard

Wommels

Tsjom

 

Delen