&nsbp;

Geslaagde medewerkersavond in It Dielshûs

Woensdagavond 23 maart hadden we in It Dielshûs onze jaarlijkse personeels- en vrijwilligersavond waarmee we altijd het komende seizoen met elkaar doornemen. Burgemeester Liemburg was er ook om wat meer te vertellen over de gang van zaken rond een Noodopvang Vluchtelingen die er mogelijk in Wommels komt en de eventuele consequenties daarvan voor De Klomp. Bestuursleden en bedrijfsleidster Alien gingen nader in op onderhouds-, personeels-, vrijwilligers- en zwemzaken en de financiële stand van zaken.

In Wommels was veel onrust omtrent de komst van een Noodopvang Vluchtelingen. Daarbij kwam veelvuldig het zwembad ter sprake, dat het daar gevaarlijk of op zijn minst onprettig zou worden door asielzoekers en dat men er niet meer heen wilde of durfde. Liemburg had een helder verhaal over de organisatie van de opvang van vluchtelingen in Nederland en hoe de gemeente de komst van een Noodopvang onderhandelt met het COA. De gemeente wil niet meer dan 200 vluchtelingen, het COA niet minder dan 300, dus het is nog maar de vraag of de Noodopvang er überhaupt komt. Temeer daar de toevloed van asielzoekers wat is afgenomen en men deze als het zo blijft wel in AZC’s kwijt kan en er minder noodopvang nodig is. Het COA heeft dat ook liever. Als de noodopvang er toch komt zal De Klomp zich er samen met de gemeente goed op voorbereiden zodat niemand zich hierover zorgen hoeft te maken.

Bestuurslid Tjomme van der Meer besprak de uitvoeringsovereenkomst die het zwembad met de gemeente heeft. Deze is na evaluatie gecontinueerd en zal ook in 2018 van kracht zijn, het eerste jaar dat Wommels bij de gemeente Súdwest Fryslân zal horen. Vervolgens zal er met de nieuwe gemeente een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden. Verder keek Tjomme met de medewerkers van het zwembad naar het Langetermijn Onderhoudsplan waarin na 2017 voorlopig geen grote vervangingsinvesteringen te wachten staan.

Penningmeester Pyt Postma legde de financiële zaken van het zwembad uit. Er kan veel uit eigen omzet betaald worden, maar exploitatiesubsidie blijft onontbeerlijk. Er zijn wat reserves voor groot onderhoud, een klein groene energie project en om tegenvallende seizoenen op te vangen. Bedrijfsleidster ging in op zaken op het gebied van het personeel en het zwemmen.

Het credo “Zwembad De Klomp wil je meemaken” moet worden gedragen door een flink aantal meer vrijwilligers waarvoor we de komende tijd de boer op gaan. Een betere organisatie van het zwembad met onder het bestuur een manegement- / coördinatielaag, het verdelen van vrijwilligers in categorieën en een projectmatiger aanpak van de activiteiten moet dat in goede banen leiden en een nog leuker seizoen mogelijk maken.

Foto’s van deze avond op onze fotopagina en op facebook.

 

persenvrijwavond201612

Delen