&nsbp;

Geslaagden 2014

Ook in het afgelopen seizoen hebben er weer veel kinderen op ABCzwemles en doelgroepzwemmen gezeten in De Klomp. Een heleboel daarvan hebben hun A, B of C diploma of een zwemvaardigheidsdiploma gehaald, hun namen staan hieronder. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze prestaties. Voor wie het diploma nog niet gehaald heeft (omdat ze nog maar één seizoen aan het lessen waren) bestaat de mogelijkheid om door te lessen in het binnenbad van Bloemkamp. Ook kunnen kinderen in dit bad starten met de zwemles om vervolgens in De Klomp zelf door te gaan als het nieuwe seizoen weer is begonnen. De lessen worden door onze zwemonderwijzers verzorgd. Voor informatie hierover kun je mailen naar info@zwembaddeklomp.nl.

Geslaagden 2014:

24 mei

A: Bente Hannah Huitema, Esmee Kobusch,  Sietze Bouma en Pieter Klaas Bouma

B: Teade Wytse Palma

C: Ananja van der Sluis, Mirjam Orsel en Ruben Orsel

 

27 juni

A: Jesse van Krimpen, Brecht Stegenga, Nicole Postma, Janke Delea, Rindert Bakker, Marije Zigterman, Jorrit Stenekes, Fatima Abdillahi, Tessa van Hulst, Prajitta Chhetri, Johannes Kolkman, Nienke Zijlstra en Anne Mirthe Joustra

B: Dena Walstra, Femke Breeuwsma, Warris Abdillahi, Esmee Kobusch en Thys de Warle

C: Ruben Douwes

 

5 september

A: Dirk Lieuwe Wup, Maarten Koopman, Welmoed Slagter, Janneke Veerman, Tygo Zijlstra, Rixt van Schepen, Monika Moradi, Amira Mabira, Henk Jan Nijdam, Adan Mabira, Sybe van Dijk, Marrit Tolsma, Hester Witteveen, Bernard, Larissa Eupper, Anna Lisa, Daniel Postma, Dylan, Johannus vd Let, Nasrin Abdillahi, Sander Velzen, Sytze Bouma en Ilse Hoitinga

B: Jesse van Krimpen, Brecht Stegenga, Romke JanToering, Nicole Postma, Sietse Bouma, Pieter Bouma, Janke  Delea, Rindert Bakker, Bente Huitema, Marije Zigterman, Jorrit  Stenekes en Anne Mirte Joustra

C: Dena Walstra, Lisa Koenen, Sybren Vellinga, Jan Evert Tolsma, Thys de Warle, Teade Wytse Palma, Piter Palma en Warris Abdillahi

 

Ook de diverse vormen van jeugddoelgroepzwemmen leverden diploma’s op:

Snorkelen 1: Jellina Elgersma, Rixt Postma, Berber de Vries, Siegrid vd Meer, Yunen Kok en Silke Tolsma

Snorkelen 2: Anieke Koenen en Sjoerdtsje Sterkenburgh

Snorkelen 3: Gertina Sterkenburgh

Zwemvaardigheid 1: Harmen Moes

Zwemvaardigheid 2: Cathy Koenen

Survival 2: Nynke Terpstra, Ananja vd Sluis en Emma Walstra

Survival 3: Marieke Westra

Delen