&nsbp;

Gymzwemmen in De Klomp

Dinsdag 12 juni begint het gymzwemmen voor scholen van Littenseradiel, waarvoor ihkv. het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen het vervoer gefinancierd wordt door de gemeente. We gaan van start met Spannum en Kubaard. Voor de vaste baantjezwemmers wordt een baan vrijgehouden. De leerlingen van de middenbouw en de bovenbouw van de basisscholen krijgen van John Lange tenminste een half uur pittig gymles in het water en mogen daarna nog zo’n tien minuten eventjes ravotten in het water of op de glijbaan. ITS-reizen verzorgt het vervoer.

De gemeente Littenseradiel wil graag jongeren in beweging brengen om hun gezondheid en de ontwikkeling van hun motoriek te bevorderen. Daarenboven blijkt uit het door de Universiteit Groningen uitgebrachte rapport “Fit, vaardig en verstandig” dat bewegen goed is voor de leerprestaties en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De gemeente wil met dit project tevens het gebruik van en het bezoek aan het zwembad stimuleren. Zwembad De Klomp is een beweegplek bij uitstek. Met het zwembad is de leefbaarheid in Littenseradiel volgens het gemeentebestuur zeer gediend.

De scholen die aan dit project deelnemen zijn De Opslach en It Fûnemint uit Wommels, De Tarissing Spannum, De Reinbôge Kubaard, De Grûnslach Wjelsryp, De Earnewjuk Easterlittens, De Stjelp Baard, De Stapstien Winsum, De Bonifaciusschool Reahûs, De Foareker Easterein, De Reinbôge Hilaard, De Romte Itens, It Pertoer Weidum, Dûbelspan Boazum en De Gielguorde Mantgum. Het project loopt van 12 juni tot 12 juli.

Delen