&nsbp;

Hans Klijnsma ferstoarn

Ta ús kaam it tryste berjocht dat Hans Klijnsma ferstoarn is. Hans hat benammen ferliene jier hurd foar De Klomp wurke as frijwilliger. Wat hy dien hat sil noch lang sichtber wêze. It wie in ear en genoegen om mei him te wurkjen. Wy winske syn neibesteanden in protte sterkte.

 

 

Hans

Delen