&nsbp;

Mooi bericht in LC

Zaterdag 20 februari stond er een mooi bericht in de Leeuwarder Courant: Zwembad De Klomp krijgt nog vijf jaar subsidie. Dit bericht klopt niet helemaal. Wij hebben in 2012 een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente gesloten voor de periode 2013 – 2017, als vervolg op de eerste periode van vijf jaar na de doorstart met vrijwilligers. In oktober hebben wij deze overeenkomst met de gemeente geëvalueerd. Zowel de gemeente als wij waren tevreden over de gang van zaken. De gemeente heeft derhalve besloten de overeenkomst niet op te zeggen. Tevens is de overeenkomst verlengd tot en met 2018, inclusief de jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 51.000,-. Daarna is het afwachten wat de gemeente SúsWestFryslân, waartoe Wommels dan zal behoren,  besluit. We kunnen dus in ieder geval nog drie jaar vooruit. De gemeente Littenseradiel draagt het zwembad een goed hart toe en zal De Klomp goed overdragen aan de nieuwe gemeente. Hierbij zullen wij zelf ook betrokken worden en wij hopen met SWF net zo’n goede relatie op te bouwen als met Littenseradiel.

De waardering van de gemeente, van wie het zwembad is en voor wie wij het beheren en exploiteren, hebben we natuurlijk zelf verdiend: we doen het goed met zijn allen. Met enthousiaste vrijwilligers en uitstekend personeel houden we De Klomp in de vaart. En daar moeten we ook mee door gaan. De Klomp is het produkt van samenwerking. De komende jaren zullen in het teken staan van “meemaken”. Méémaken wat er te beleven is en mee máken dat er wat te beleven is. An sich is De Klomp met zijn glijbanen, peuterbad, terras, zonneweide, enzovoort al een hele belevenis. Daarnaast heeft de Activiteiten Commissie weer een prachtig activiteitenprogramma bedacht. Maar het gaat allemaal niet vanzelf. Voortdurend zijn wij op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers die het zwembad mee tot een nog groter succes te maken. Ideeën en helpende handen zijn altijd welkom en ook nodig voor de toekomst. Wil je De Klomp ook meemáken, meldt je dan aan. We zorgen ervoor dat je er geen dagtaak aan krijgt. De taken worden klein gehouden en over zoveel mogelijk mensen verdeeld.

Naast de uitvoeringsovereenkomst hebben wij ook nog de afspraak met de gemeente dat benodigde vervangingsinvesteringen. die meer dan € 15.000,- kosten door de gemeente worden betaald. Bestuurslid Tjomme van der Meer heeft hier een Lange Termijn Onderhoudsplan voor opgesteld. Voor volgend jaar staat daar de vervanging van de vinylfolie in de beide grote baden in. De eerstvolgende periode van tien jaar na 2017 kent maar één grote investeringspost, in 2020 (in geval van veranderde wetgeving kan dit altijd nog veranderen natuurlijk). We zijn dus goed bij met het onderhoud. De volgende gemeente zal geen lijken in de kast vinden. Andere baden hebben nogal eens veel achterstallig onderhoud. Gemeenten protesteren dan vaak tegen de tonnen of zelfs miljoenen die zij moeten opbrengen om een zwembad weer op orde te krijgen. Dat zal bij ons niet hoeven.

berichtlcklein

Delen