&nsbp;

Regio

Zwembad De Klomp ligt vrij centraal in de regio tussen de steden Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Bolsward en Sneek, de Greidhoeke. De Greidhoeke ligt vol weilanden (greiden in het Fries), maar kent ook fraaie dorpen, talrijke vaarten en enkele verrassende en interessante elementen zoals de Slachtedyk, de Mummies in Wiuwert, Uniastate in Bears en It Tsiispakhûs in Wommels. Het is een cultuur-historisch gebied met veel rust en ruimte. Het is er goed vakantie vieren, er zijn diverse campings en jachthavens om te overnachten. En zwembad De Klomp is altijd in de buurt, dus voor de kinderen is het ook leuk.

 

 

 

Campings in de regio:

 

Camping De Finne Reahûs

Camping It Krúswetter Easterlittens

Camping Weidumerhout Weidum

Camping De Slypstien Wjelsryp

Mini-camping Nij Wybranda Boazum

Mini-camping De Greidhoeke Britswert

Mini-camping Het Kleine Paradijs Easterein

Ecologische boerencamping De Swetteblom Bears

Mini-camping Djiplân Burgwerd

Boerencamping Fûgelfrij Hichtum

Camping Half-Hichtum Bolsward

 

Jachthavens in de regio:

 

Jachthaven Wommels

Jachthaven Easterlittens

Jachthaven Weidum

Jachthaven Mantgum

Jachthaven Winsum

Delen