&nsbp;

Vrijwilligers

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt het personeel in het runnen van het zwembad.

Vrijwilligers zijn ingedeeld in categorieën. Aan de top van de categorieën staan commissies die het werk en de organisatie grotendeels uitvoeren en vooral ook coördineren. Een overall coördinator stuurt het aan. Naast ondergenoemden hebben we nog meer vrijwilligers die per activiteit of project worden ingezet. We zoeken voor deze poule nog meer vrijwilligers. Wil je ook eens helpen bij een activiteit of project? Vul dan het formulier om je aan te melden als vrijwilliger in. Je kunt aangeven waar je voorkeur naar uit gaat middels een keuzemenu of zelf iets invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  Je kunt je ook aanmelden bij een van de hieronder genoemden en hen ook vragen stellen.

Activiteiten

Grietje Cartens

Jet Reitsma

Alien Okkema

PR

Fred Cartens

Tsjeard Hofstra

Techniek

Wiebe Stoffelsma

Folkert Nijdam

Johan Hiemstra

Johan Klijnstra

Gerrit Terpstra

Kiosk

 Jeanette Jager

Alie Dijkstra

Anna Marie Wijnia

Siet Posthumus

Brechtje Algra

Anneke Sijtsma

Harriette Faber

Anneke Hulzinga

Siepie Faber

Tineke de Vries

Halbe Klijnstra

Meltje Tjerkstra

Onderhoud en Bouw

Thomas Nijdam

Klaas de Jong

Oege Okkema

Durk Klijnsma

Wouter Tjerkstra

Pier Zijlstra

Jan Bootsma

Pieter Veenje

Anke Nijdam

Wiebren Poelstra

Theunis Boonstra

Douwe Dirk Reitsma

Marco Kamstra

Durk Sterkenburgh

Eelke Malda

Henk Bootsma

Kor Lautenbach

Piet de Jong

Wietze Zuidema

Groen

Tecla Klijnsma

Sybe Greidanus

Pieter Veenje

Sietske Hoekstra

Sietske Breeuwsma

Pieter van der Velde

Div

Berber Marije de Jager

Thea Baarslag

Antje van Lelyveld

Hieronder een schets van de organisatie van de vrijwilligers met bij de activiteiten een projectmatige indeling. Als je ideeën hebt voor het lege vakje en het ook leuk vindt om bij de opzet en uitvoering daarvan te helpen ben je van harte welkom.

vrijwilligers

Delen