&nsbp;

Samen met De Klomp zonnepanelen inkopen

Zwembad De Klomp gaat zelf met zonnepanelen stroom opwekken. De energiekosten zijn hoog en daar wil het zwembad op bezuinigen. De opgewekte stroom zal worden aangewend om een later te installeren warmtepomp te laten draaien. Deze warmtepomp zal warmte gewonnen uit grondwater overdragen aan het zwembadwater.

Inwoners van Wommels en omstreken kunnen samen met De Klomp voordelig zonnepanelen inkopen. Gezamenlijk inkopen scheelt zowel U als De Klomp  aanzienlijk in de kosten.

Wij hebben een uitstekende leverancier geselecteerd, de firma Hoekstra Suwâld uit Suawoude, op basis van:

– uitstekende voorwaarden en garanties

– betaalbaar systeem met een optimale opbrengst

– degelijkheid en omvang van het bedrijf

– lokaliteit

– betrokkenheid

– door gezamenlijke inkoop nog voordeliger, zowel voor uzelf als voor De Klomp

Dit betekent één totaalpakket; panelen, omvormers, installatie en service- en garantieverlening. Het is de bedoeling dat wij intermediair zijn tussen de leverancier en u. Op die manier ontzorgen we u, zodat u niet zelf allerlei informatie hoeft te vergelijken. Ook wordt de prijs lager door voor meer inwoners tegelijk een offerte te vragen. Hoekstra Sûwald zal voor alle geïnteresseerden een passende offerte maken. Voor een prijsindicatie kunt u hier kijken voor prijzen met 5 jaar extra garantie op de omvormers en hier voor prijzen zonder 5 jaar extra garantie.

Bent u overtuigd? Dan adviseren wij om u zo snel mogelijk aan te melden. Dat kan bij Tjomme van der Meer, e-mail: techniek@zwembaddeklomp.nl. Er is nu nog subsidie op zonnepanelen, er is een verlaagd BTW-tarief op de plaatsing van toepassing en de zonnepanelen worden ergens dit jaar nog duurder door een dreigende importheffing in Europa.

hoekstrasolar

U kunt hier alles lezen over het Groene Energie Project van De Klomp en binnenkort de bouw en installatie van de zonnepanelen en de warmtepomp volgen.

Als omstreken van Wommels geld het gebied dat de dorpen Easterein, Itens, Rien, Britswerd, Wiuwert, Easterlittens, Winsum, Spannum, Kûbaard en Waaxens omvat.

Delen