&nsbp;

Triathlon Wommels: Multritalented

Vandaag en morgen wordt vanuit zwembad De Klomp de Triathlon Wommels gehouden. Vanavond om 19.00 uur is de triathlon voor de jeugd, een 1/32ste, met 20 kinderen aan de start, morgen om 13.00 uur de triathlon voor volwassenen met 180 deelnemers op de 1/8ste en kwart triathlon. Enkele toppers op deze sportdiscipline zullen spectaculaire strijd leveren om de eerste plaatsen, anderen gaan voor persoonlijk sportief succes op deze pittige sportieve uitdaging en leveren een al even boeiend schouwspel dat vanaf vele plekken in Wommels te bekijken is. Slogan van de Triathlon Wommels is dit jaar: “Multritalented”.


multritalented

 

De jeugd zwemt vanavond 5 baantjes in het zwembad, fietst 2,5 km op de Walpertwei en de Hegenserleane en rent 1,25 km, vier rondjes door de jachthaven en het zwembad. Dankzij de Stichting Wommels kunnen de kinderen gratis meedoen.

De volwassenen starten op de 1/8ste deels in het zwembad en deels in de jachthaven en op de kwart allemaal in de jachthaven. Vanuit de jachthaven gaan de deelnemers aan de 1/8ste rechtsaf de Bolswarder vaart in om na het ronden van een boei bij de tandartspraktijk cq. de woning van Ultsje Wiersma uit het water te komen. De kwart zwemt eerst naar de brug in het dorp en rondt vervolgens dezelfde boei als de 1/8ste en komt dan ook bij de tandartspraktijk uit het water. De wisselzone, het Parc Fermé in triathlontermen, is op het terrein van Hankel, gister nog geheel schoongeveegd door Pieter Kamstra me de baanveger van de ijsvereniniging. Hier stappen de deelnemers op de fiets en fietsen vervolgens over de Walperterwei naar Winsum, Britswerd, Itens en Easterein om tenslotte op via de Van Sminialeane weer bij de wisselzone te komen. De deelnemers aan de kwarttriathlon fietsen dit rondje twee keer.

Tenslotte gaat het hardlopen door de jachthaven en over de Terp naar de Littenserbuorren, over de Nije Kromme, via het trekpad, de Molewal en de Terp naar de finish in het zwembad. De finish is op het terras van De Klomp.

Na afloop is daar ook  de prijsuitreiking en de afterparty.

De voortgang van de strijd is vanaf het trekpad bij de jachthaven, de brug, op de Walperterwei en de Van Sminialeane, op de Terp en in het zwembad goed te volgen.

Tientallen vrijwilligers maken deze triathlon mede mogelijk. Er zijn veel verkeersregelaar nodig om de races veilig in goede banen te leiden. Ook bij de start, de wisselzone en de finish staan uitgebreide teams klaar om de deelnemers te begeleiden en op te vangen. Het organisatieteam bestaat uit Tsjeard Hofstra, Jornt Zijlstra, Hendrik Jellema, Tjitte Jelle Verbeek, Louke Berretty, Sybrand van der Wei en Lukas Offinga. Tsjeard en Gerrit Hulsinga zullen als speakers live verslag doen van het gebeuren.

Delen