&nsbp;

Deelnemers 2013

Startummer Baan Voornaam Achternaam Geboortedatum
1 1 Sjoerd Moes 28-4-1962
2 1 Durk-Jorrit van der Eems 28-3-1971
3 1 Klaas Abma 31-3-1960
4 1 Richard Ruiter 6-11-1974
5 1 Wouter Galama 18-5-1991
6 1 Femke Brouwer 2-3-1986
7 2 Julia Gerritsma 7-10-1991
8 2 Klaske Wesselius 17-9-1961
9 2 Tine Wesselius 21-2-1991
10 2 Tryntsje Bouma 26-12-1990
11 2 Anja van Zutphen 8-7-1987
12 2 Ida Hallema 3-1-1990
14 3 Amarins Gerlofsma 19-1-1991
15 3 Jolanda Abma 15-2-1976
16 3 Henk-Jan Visser 23-5-1980
17 3 Jort Van Zutphen 21-6-1984
18 3 Anne Stenekes 4-11-1978
19 3 Cor van der Werf 17-4-1983
20 4 Gerlof Gerlofsma 17-6-1958
21 4 Marcel Schots 28-12-1976
22 4 Henk Ebbinge 9-1-1961
23 4 Annalies Woudstra 8-2-1967
24 4 Yvonne Schots- de Vries 4-11-1967
25 4 Margriet Andringa 30-1-1968
26 5 Bertus Procee 17-2-1985
27 5 Jan Fokko Rispens 20-5-1997
28 5 Johan Van Ruiten 18-6-1976
29 5 Martin Algra 19-10-1968
30 5 Jappie Wijnia 4-5-2013
31 5 Martijn Rispens 20-3-1989
32 6 Peter Wijnia 26-3-1973
33 6 Tjomme Wijnia 12-2-1974
34 6 Durk Klijnsma 14-2-1973
35 6 Jan Stenekes 9-2-1981
36 6 Alexander Paulus Dijkstra 14-5-1978
37 6 Hiske Tijseling 30-6-1976
38 7 Berber Akkerman 15-6-1982
39 7 Sjoukje van der Eems – Hijlkema 3-8-1972
40 7 Els Wijnia-Luiks 7-12-1970
41 7 Linda Keitz 30-10-1985
42 7 Petra Hoekstra 21-12-1965
43 7 Ria Kingma 14-3-1974
44 8 Tineke Bajema 3-6-1964
45 8 anneke sterkenburgh-joustra 16-4-1977
46 8 Esther Halbersma 26-9-1982
47 8 Andrea Jongsma 28-1-1986
48 8 Willem van Zutphen 4-6-1956
49 8 Metsje Huitema 20-1-1978
50 9 Wietse B. Ligthart 2-12-1969
51 9 Bokke Nijdam 19-1-1975
52 9 Gertjan Hessels 26-3-1988
53 9 Harrie Strubbe 26-2-1958
54 9 Klaas v/d Weg 18-8-1965
55 9 Annelies de Jong 2-7-1956
56 10 Carolien de Vries 31-1-1974
57 10 Sikko Procee  30-10-1981
58 10 Douwe de Boer 24-10-1988
59 10 Kim Brouwer 7-12-1984
60 10 Richard de Graaf 24-4-1981

Delen