&nsbp;

Wommelsers tijdens de Triathlon!

Alhoewel het aandeel steeds nooit zo groot als 2013 zal worden zijn er toch weer redelijk veel Wommelsers die zich wagen aan de triathlon van 5 september of de jeugdtriathlon van 4 september! De grote toestroom van de Bogerman komt pas na de vakantie los, wellicht kunnen we dan de 50 nog halen uit dit sportieve dorp. Opvallend: Er is niet 1 heren debutant uit Wommels!

Er schijnen nog wel een aantal mensen te moeten inschrijven maar dit nog geheim te willen houden… Later meer!

1/16de jongeren middelbare school tot en met 16 jaar – zwembad Steven Vellinga Wommels
1/16de jongeren middelbare school tot en met 16 jaar – zwembad Remco Abma Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Nynke Albada Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Jimte Nijdam Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Ilse Vellinga Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Minke Postma Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Jasper Abma Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Wout Kamstra Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Jorn Klijnsma Wommels
1/32ste kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 – zwembad Thijs de Boer Wommels
1/4de buitenwater Berber Akkerman Wommels
1/4de buitenwater Jan Jelle kuipers Wommels
1/4de buitenwater Jan Fokko Rispens Wommels
1/4de buitenwater Harrie Strubbe Wommels
1/4de buitenwater Anthony da Silva Wommels
1/4de buitenwater Tsjipke Okkema Wommels
1/4de buitenwater Tineke Bajema Wommels
1/4de buitenwater Lieuwe Hoekstra Wommels
1/4de buitenwater Rinse Joustra Wommels
1/8ste buitenwater Neeltje de Boer Wommels
1/8ste buitenwater lize schuurmans wommels
1/8ste buitenwater Durk Klijnsma Wommels
1/8ste buitenwater Corina Koning Wommels
1/8ste buitenwater Sanne Jorritsma Wommels
1/8ste debutanten dames – LET OP uitsluitend debutanten Tecla Klijnsma Wommels
1/8ste buitenwater Jan Willem De Groot Wommels

 

Delen