Ga naar hoofdinhoud

De online voorverkoop, via de Webkassa, start op maandag 15 april. Zie voor meer informatie bij Tarieven.

Op 27 april, Koningsdag, gaat het zwembad om 13.00 weer open!

 

Huisregels en Gedragscode

Huisregels in ons zwembad

De aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.

Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege  te blijven.

Voor kinderen zonder A-diploma zijn zwembandjes verplicht het peuterbad instructiebad en glijbanen. Zodra het kind zelfstandig kan lopen zijn zwembandjes VERPLICHT in en om de baden. Het is NIET toegestaan om de zwembandjes af te doen en te gaan oefenen met je kind(eren).

In het diepe bad mogen geen kinderen zonder diploma zwemmen.

De ouder(s) houden zelf actief toezicht wanneer hun kind(eren) nog geen zwemdiploma hebben. Dit houdt in dat de ouder(s) zich in het water bevinden of op de rand van het bassin zitten.

Kinderen zonder zwemdiploma mogen zwemmen met een begeleider van 18 jaar of ouder en die voldoende zwemvaardig is.

Er mag alleen met zachte ballen in het water gezwommen worden, harde ballen en voetballen zijn voorbehouden aan het voetbalveld. 

Bij het gebruik van de glijbanen de regels zoals die daarop staan aangegeven naleven.

Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het bad en/of de faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging.

Het meebrengen van breekbare voorwerpen in en om het zwembassin is niet toegestaan.

Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

Het meebrengen van glaswerk is verboden.

Bezoekers met een medische beperking (bijvoorbeeld epilepsie) worden verzocht dit vooraf te melden.

Huisdieren worden niet toegelaten in de accommodatie.

Er mag in de accommodatie niet gerookt worden.

Medewerkers en het bestuur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van eigendommen van bezoekers.

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het bestuur, uit het zwembad worden verwijderd. Bij herhaling kan de toegang voor langere tijd worden ontzegd.

U kunt bij klachten het contactformulier invullen. We streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw klacht te behandelen.

Back To Top