Ga naar hoofdinhoud

Het Peuterbad is van 5 juni t/m 9 juni gesloten i.v.m. renovatie.

Donderdag 8 juni is het zwembad de hele dag gesloten vanwege personeelstekort.

 

Huisregels en Gedragscode

Huisregels in ons zwembad

De aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.

Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege  te blijven.

Voor kinderen zonder A-diploma zijn zwembandjes verplicht  in alle baden. Zodra het kind zelfstandig kan lopen zijn zwembandjes VERPLICHT in en om de baden. Het is NIET toegestaan om de zwembandjes af te doen en te gaan oefenen met je kind(eren)

De ouder(s) houden zelf actief toezicht wanneer hun kind(eren) nog geen zwemdiploma hebben. Dit houdt in dat de ouder(s) zich in het water bevinden of op de rand van het bassin zitten.

 In het diepe bad mogen geen kinderen zonder diploma zwemmen.

Er mag alleen met zachte ballen in het water gezwommen worden, harde ballen en voetballen zijn voorbehouden aan het voetbalveld. 

Bij het gebruik van de glijbanen de regels zoals die daarop staan aangegeven naleven.

Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het bad en/of de faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging.

Het meebrengen van breekbare voorwerpen in en om het zwembassin is niet toegestaan.

 Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

 Het meebrengen van glaswerk is verboden.

Bezoekers met een medische beperking (bijvoorbeeld epilepsie) worden verzocht dit vooraf te melden.

Huisdieren worden niet toegelaten in de accommodatie.

Er mag in de accommodatie niet gerookt worden.

Medewerkers en het bestuur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van eigendommen van bezoekers.

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het bestuur, uit het zwembad worden verwijderd. Bij herhaling kan de toegang voor langere tijd worden ontzegd.

 

Back To Top