skip to Main Content

Vrijwilligers

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt het personeel in het runnen van het zwembad.

Vrijwilligers zijn ingedeeld in categorieën. Aan de top van de categorieën staan commissies die het werk en de organisatie grotendeels uitvoeren en vooral ook coördineren. Een overall coördinator stuurt het aan. Naast ondergenoemden hebben we nog meer vrijwilligers die per activiteit of project worden ingezet. We zoeken voor deze poule nog meer vrijwilligers. Wil je ook eens helpen bij een activiteit of project? Vul dan het formulier om je aan te melden als vrijwilliger in. Je kunt aangeven waar je voorkeur naar uit gaat middels een keuzemenu of zelf iets invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  Je kunt je ook aanmelden bij een van de hieronder genoemden en hen ook vragen stellen.

Alie Dijkstra

Kiosk

Anna Marie Wijnia

Kiosk

Anneke Hulzinga

Kiosk

Anneke Sijtsma

Kiosk

Berber Marije de Jager

Div

Berber Sieperda

Activiteiten

Brechtje Algra

Kiosk

Durk Klijnsma

Onderhoud en Bouw

Else de Boer

Kiosk

Folkert Nijdam

Techniek

Fred Cartens

PR

Gerrit Terpstra

Techniek

Grietje Cartens

Activiteiten, Seizoensvoorbereiding

Halbe Klijnstra

Kiosk, Onderhoud en Bouw, Seizoensvoorbereiding

Hannie Eisma

Activiteiten

Jeanette Jager

Kiosk

Jet Reitsma

Activiteiten

Marinthe Nijdam

Kiosk

Martha Stuiver

Kiosk

Meltje Tjerkstra

Kiosk

Oege Okkema

Onderhoud en Bouw

Pier Zijlstra

Onderhoud en Bouw

Piet de Jong

Onderhoud en Bouw

Pieter van der Velde

Onderhoud en Bouw

Ruurdtje Breeuwsma

Kiosk

Siegrid van der Meer

Kiosk

Siet Posthumus

Kiosk

Sietske de Vries

Kiosk

Sofie Buyck

Activiteiten

Sybe Greidanus

Groen

Tecla Klijnsma

Groen

Thomas Nijdam

Onderhoud en Bouw

Tsjeard Hofstra

PR

Wiebe Stoffelsma

Techniek

Wietze Zuidema

Onderhoud en Bouw

Wouter Tjerkstra

Onderhoud en Bouw
Back To Top