skip to Main Content

Hemelvaartsdag, 26 mei, zijn er geen zwemlessen en doelgroep-lessen. Zie agenda voor de openingstijden.

Behaalde diploma’s in augustus en september

In augustus en september hebben onderstaande kinderen een diploma behaald.

7 augustus 2021

Diploma A : Fender Flisijn, Quin Hoitinga, Erik van Muiswinkel, Harmen Joustra, Melle Wiersma, Simke Keuning, Merthe Vellinga, Roan Kootstra, Benthe Kamphuis, Siem Brouwer, Thys Strikwerda.

Diploma B : Jackie van der Plaats, Simon Hoitinga, Sanne Hoogstra, Geart Otte Rijpkema, Elias van der Weij, Vince Palma.

Diploma C : Jaivey Koster, Ilse Draijer, Yldou Sieperda, Bram Zandberg.

10 september 2021

Diploma A : Jayden Ruward, Sven Sijbesma, Melle de Boer, Joris Krol, Anne Wietske Valk, Bram Veenstra, Anna Marij van der Belt, Sido Greidanus, Femke Hallema, Reza van Krimpen, Fenna Nijdam, Ids Politiek, Sietze Dijkstra.

Certificaat A : Jente Ruben Abma

Diploma B : Benthe Kamphuis, Brecht van der Wey, Fender Flisijn, Quin Hoitinga, Yde Martijn Valk, Anne Boukje van der Valk, Lycke Veenstra, Rixt Oosterhaven, Jilles Bouma, Harmen Joustra, Sven Hallema, Britt Slot, Yanet Habteab, Mame Fall, Jesper Huistra, Roan Kootstra, Robin Laferte.

Diploma C : Jitse Atsma, Tygo Feenstra, Sanne Hoogstra, Germ Jellema, Meike Overwijk, Jackie van der Plaats, Geart Otte Rijpkema, Elias van der Weij.

6 september : Snorkelen 2 : Catoo Feenstra

8 september : Snorkelen 3 : Fonger Ynema

9 september : Zwemvaardigheid 1 : Fimke van der Wey

9 september : Zwemvaardigheid 2 : Nynke Boudewijn en Nynke Terpstra

 

Back To Top