Ga naar hoofdinhoud

Op 27 april, Koningsdag, gaat het zwembad weer open!

 

Reglement

Zoals bij alle wedstrijden wordt er gestreden aan de hand van het wedstrijdreglement. Naast de wettelijke verkeersregels zijn er enkele andere regels van toepassing op deze triathlon.

1. Men neemt, in alle gevallen, voor EIGEN RISICO deel aan het evenement en het bestuur of de organisatie is niet verantwoordelijk voor, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor, schade/diefstal aan/van persoonlijke, bezitting(en) en/of eigendom(men).
2. Het is essentieel, voor uw eigen veiligheid en het juiste verloop van de wedstrijd, van belang dat u altijd tijdens de wedstrijd de aanwijzing(en) van de wedstrijdleiding en zeer zeker van de verkeersregelaar(s) opvolgt.
3. De wisselzones (Parc Fermée) zijn ALLEEN TOEGANKELIJK voor desbetreffende deelnemers die daar voor de wedstrijd aanwezig dienen te zijn.
4. Deelnemers die het parcours vroegtijdig verlaten dienen zich af te melden bij de organisatie.
5. Wetsuits zijn tijdens het zwemonderdeel in het zwembad niet toegestaan, bij buitenwater zijn wetsuits wel toegestaan.
6. De deelnemer dient een goedgekeurde fietshelm te dragen tijdens het hanteren van de fiets. LET OP controle bij betreden wisselzone voor de wedstrijd.
7. Stayeren is tijdens het fietsonderdeel niet toegestaan. Achter iedere fietser is een denkbeeldig vak van 10*3 meter waar men niet langer dan 30 seconden in mag verblijven. De Stop and Go penalty geldt voor beide fietsers, dus pas op je achterwiel!!
8. Het dragen van muziek is tijdens de triathlon niet toegestaan. Bij finish zal opzwepende muziek klinken.
9. Tijdens het lopen is het begeleiden van een loper, door een verzorger, fietser, teamgenoot of wie dan ook NIET TOEGESTAAN
10. De fiets mag pas van het rek worden gehaald als het bandje van de helm dicht zit, na het fietsen eerst de fiets terug hangen, dan pas de helm los maken.
11. In de wisselzone (parc fermée) mag niet worden gefietst. Pas vanaf de streep mag de deelnemer opstappen.
12. Plezier  is het allerbelangrijkste, schelden en/of beledigingen zijn niet toegestaan en leiden tot directe uitsluiting

Back To Top